Et interaktiv-kart presenterer 34 vellykkede case-studier innen solenergi og deres erfaringer

Byer og kommuner forvandles i et raskt tempo og utvikler seg til nye nabolag, eller fornyer de eksisterende. Byplanlegging er svært komplekst, spesielt om det innebærer lav-karbon løsninger og miljøforskrifter. Men ofte vet byplanleggere for lite om anvendelsen av solvarme- og solenergi-teknologier.

Dette melder Solrico.

En måte å tiltrekke seg interesse fra planleggerne er å presentere dem for case-studier av vellykkede implementerte solprosjekter. Det er årsaken til at Solar Energy in Urban Planning, en internasjonal forskningsplattform, har samlet data fra 34 casestudier i 10 land for å presentere dem i et interaktivt kart. En nedlastbar brosjyre er tilgjengelig for hver av disse.

Ett av flaggskip-prosjektene på kartet i Norge, er den bærekraftige planen for nyutbyggings-prosjektet i nabolaget Øvre Rotvoll, på østsiden av Trondheim. Den 9 siders lange prosjektbrosjyren beskriver planleggingsprosessen som vurderte solvarme- og PV-systemer fra tidlig fase - og resulterte i 26% høyere potensiale for solenergi i distriktet sammenlignet med den opprinnelige konfigurasjonen. Denne økningen var mulig ved å optimalisere utformingen av distriktet, orienteringen av bygningene og ved å lokalisere de mest hensiktsmessige flatene for installasjon av solsystemer. De observerte, analytiske forholdene mellom soleksponering og solpotensial ble overført til retningslinjer for urban design i nordisk klima.

Bli kjent med nye metoder og verktøy fra flaggskip-prosjektene

Kartet skiller mellom tre typer prosjekter: Orange betegner eksisterende og blå, nye byområder. Grønn indikerer at et system for solenergi er innarbeidet i landskapet. Rundt en tredjedel av de valgte casene benytter solvarme, de andre benytter fotovoltaiske systemer.

– Byplanleggere, arkitekter og konsulentfirmaer får nye ideer om mulige planleggingsprosesser og beslutningsprosesser gjennom våre inngående beskrevne casestudier, sier Maria Wall, leder for Solar Energy in Urban Planning, og forsker ved Lund Universitet, Energi- og Bygningsdesign, i Sverige.

Hver referansesak er presentert i en brosjyre med detaljert informasjon om planleggingsprosessen, den aktive eller passive teknologien for solenergi som brukes, og dens arkitektoniske utforming. Det er et særlig fokus på kapittelet Approaches, Methods and Tools, siden byplanleggerne trenger hjelp gjennom hele den komplekse prosessen. Wall-teamet vurderte nøye de nye verktøyene og metodene som ble brukt i hvert pilotprosjekt, for å avgjøre om disse kunne anbefales til andre planleggere. Lærdommene av dette oppsummerer konklusjonene. Arbeidet med case-studier ble ledet av forskerne Gabriele Lobaccaro og Carmel Lindkvist ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Solar Energy in Urban Planning er en av flere internasjonale forskningsplattformer som for tiden er aktive under IEA Solar Heating and Cooling Program. Cirka 400 eksperter fra 21 land og fem organisasjoner dekker et bredt spekter av emner, fra fremtidige lagertankkonsepter til nye PV-termiske løsninger i HVAC-systemer.

Online kartet kan du finne her!

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB