I sommer ble bilene vasket kun med solvarmet vann

Norges første bilvaskeanlegg med solfangere ble i sommer satt i drift på Fjellhamar i Akershus. Solfangerne henter energi fra sola til å varme opp vann som brukes til vask av biler.

Fem rader med til sammen 25 paneler, på til sammen 65 m2, er montert på taket til Circle K Fjellhamars vaskeanlegg langs riksvei 159 i Lørenskog.

Solfangerne, sammen med to energibrønner og en varmepumpe på 20 kW, skal sørge for at bilvasking i Lørenskog og omegn heretter blir en miljøvennlig affære.

 

 65 m2 med solfangere varmer opp vann til bilvaskeanlegget hos Circle K på Fjellhamar. Foto: Circle K

 

Det er energiingeniørselskapet Jarotech som har sørget for alt fra prosjektering og design til montasje av løsningen på Circle K Fjellhamar. Rådgivende ingeniør Marius Bolstad forteller, i en pressemelding fra Circle K, at dette er første gang varmepumper og solfangere brukes i forbindelse med vaskeanlegg for biler.

– Begge disse teknologiene er velutprøvde hver for seg, men det er unikt at de kombineres på denne måten. Styringssystemet er automatisk og veksler mellom sol- og bakkevarme etter hva som er mest hensiktsmessig. Dette er et viktig pilotprosjekt for å teste ut potensialet som ligger i denne kombinasjonen, og vi vil jobbe aktivt med dette fremover, sier han.

– Om sommeren vil nok solfangerne dekke inn opp mot hundre prosent av oppvarmingen, men til vinteren må varmepumpen ta unna mer. Ved å skru av oljefyren sparer vi hvert år 12 000 liter olje på Circle K Fjellhamar, som har ett av de største vaskeanleggene i området, sier prosjektingeniør Lotte Andrea Baksaas i Circle K Norge.

Varmen overføres til vanntanker som fungerer som et batteri til de dagene solen ikke skinner. Det er installert tre akkumulatortanker. En tank på 1 000 liter og to stykker på 800 liter.

Solfangere og varmepumpen er beregnet å levere om lag 74 000 kWh i året, og ifølge simuleringen vi gjorde før bygging av anlegget, så skal dette dekke hele forbruket til Circle K, sier Bolstad til Tekniske Nyheter. – Solfangerne vil levere cirka 25 000 kWh i året, og varmepumpen vil levere cirka 49 000 kWh.

Solfangere tar energi fra sola for å varme opp vann til bilvask på Circle K Fjellhamar. Fra venstre rådgivende ingeniør Marius Bolstad i Jarotech, miljøsjef Stein Lorentzen og prosjektingeniør Lotte Andrea Baksaas i Circle K Norge, og daglig leder Aleksander Mandahl Kaddour på Circle K Fjellhamar (foran). Foto: Thomas Brun, NTB Produksjon

 

– De har tidligere brukt en oljefyr, som de har byttet ut med en varmepumpe og solvarme. Varmepumpen henter energi fra energibrønner, og vil stå for produksjonen av varmen om vinteren, sier Bolstad. – Anlegget har kjørt gjennom sommeren, og varmepumpen har ikke vært i bruk. Men det har nok sammenheng med den spesielt varme sommeren vi har hatt i år, sier Bolstad.

– Energibrønnene har en dybde på 200 meter og arbeidsmediet på varmepumpen er R410-A, sier Bolstad.

– Solfangerne produserer kun tappevann til bilvasken. Circle K har en opsjonsmulighet for å lagre varme i energibrønnene, men den er ikke benyttet foreløpig, sier Bolstad. Temperaturen på vannet som blir levert til vaskeanlegget, er på cirka 40 grader.

Ikke planlagt spisslast

Det er i utgangspunktet ikke planlagt spisslast for anlegget, verken olje- eller elkjele. En eventuell installasjon av en elkjele er knyttet til om det oppgitte spisslastbehovet for dimensjoneringen ikke stemmer og det er behov for tilleggsvarme, sier Bolstad.

Bolstad anslår at bilvaskanlegget på Fjellhamar vil få en utslippsreduksjon på 23 000 kilo CO2 årlig, slik at totalutslippet går ned med nesten ¾-deler.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 29/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

 

 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB