Kun 0,2 prosent økning i akkumulert solfangerareal

Per utgangen av 2018 er det totalt 43 900 m2 solfangere i Norge, hvorav 91,4 % er plane solfangere, 0,4 % er PVT (Photovoltaic-Thermal) og 8,2 % er vakuumrørsolfangere.

Ifølge Solenergiklyngen har det kun vært en økning på 0,2 % i akkumulert solfangerareal i Norge siden 2017. Dette viser tall fra Ressurs og Miljø som på oppdrag fra Solenergiklyngen, har kartlagt installerte solvarmeanlegg i Norge.

Solfangeranlegget i Akershus energipark utgjør 12 810 m2 av totalen. I tillegg er det rundt 4 000 m2 med luftsolfangere.

Figuren viser utviklingen i bruk av væskebaserte solfangere i Norge i perioden 2007–2018. Tallene for perioden 2007–2014 er innhentet av Asplan Viak og Norsk Solenergiforening. Kilde: Solenergiklyngen

 

Stagnasjon i akkumulert solfangerareal

Ifølge Solenergiklyngen så regnes det med at det hvert år tas 4 % av solfangerarealet ut av drift. Nye installasjoner av solfangere i Norge, ligger per i dag omtrent på dette nivået, noe som innebærer at vi ser en stagnasjon i akkumulert solfangerareal de senere årene. Stagnasjonen sammenfaller med den internasjonale utviklingen. Spesielt mindre solfangeranlegg har møtt stor konkurranse fra varmepumper og solcellesystemer.

Usikkerhet ved statistikken Markedet er fragmentert, med mange aktører som leverer forholdsvis små anlegg. Det er utfordrende å fange opp alle aktørene, og leverandørkjedens mange ledd og aktører gjør det vanskelig å forhindre dobbeltelling, ifølge Solenergiklyngen.

Alle de kontaktede rørgrossistene oppgir at de har sluttet med salg av solfangere. Noen mindre aktører importerer utstyret selv, og dette medfører en større utfordring for innhenting av informasjon om installerte anlegg.

Etter Solenergiklyngens opplysninger har det også vært en økning i netthandel som gjør markedet enda mer uoversiktlig.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB