– Vi trenger en solenergistrategi

– Vi bør starte med å lage en solenergistrategi for Norge. Hvor vi blant annet ser på hvordan solkraft passer inn i det norske kraftsystemet, hvordan vi kan bruke norske bygninger som en ressurs og ser på hvilke endringer som må gjøres for tilpasning i kraft- og nettmarkedet.

Dette sa Bjørn Thorud fra Multi-consult på BIPV-dagen den 20. september (BIPV = bygningsintegrerte solceller).

– Andre momenter vi må se på, er hva som styrer og hva som bremser utviklingen av solel og hvordan norsk solbransje skal bli internasjonalt konkurransedyktig. Det er også viktig å ha fokus på hvordan kompetanse bygges, noe det åpenbart er behov for hvis vi skal vokse, sa Thorud.

– Solceller er med på å endre arkitekturen i hele Europa, ved at man bruker samme materiale i alle land, sa Bjørn Thorud fra Multiconsult på BIPV-dagen i september. Foto: Tekniske Nyheter

 

Arkitekturen må med

Hvis man tar et bilde ovenfra på alle takene i for eksempel en tysk landsby, så vil man se at alle solkraftverkene på takene i byen er helt like. – Solceller er med på å endre arkitekturen i hele Europa, ved at man bruker samme materiale i alle land. De aller fleste land har forskjellig byggeskikk. Det er forskjellige hustyper også internt i et land. Er du i Bayern eller Hamburg, så er det ulik byggeskikk. Det samme ser vi i Sveits, Frankrike og Italia, sa Thorud.

– Men, alle bruker det samme solcellematerialet, og det er enten blått eller svart. En solenergistrategi for et land som Norge, som har mange røde tak, må ta med seg dette, sa Thorud.

Solenergistrategien må fokusere på BIPV

Thorud mener det er viktig å få med i strategien, at man må øke kunnskaps- nivået og etablere et regelverk for BIPV. – Vi trenger et rammeverk som er både brannteknisk, byggeteknisk og markedsmessig, sa Thorud.

– Det vi har sett, er at vi kan redusere kostnadene, uten at vi trenger å utvikle ny teknologi. Det handler mer om hvordan vi jobber. Hvor mye tid vi som rådgivere, bruker på et prosjekt har veldig mye å si, sa Thorud.

Kan få 4,75 TWh fra solceller i 2030

– I 2013 lagde vi et scenario for hvordan solcellemarkedet i Norge ville komme til å utvikle seg frem til 2030. Scenarioet startet med 1,3 MWp i 2014, og det ble beregnet at man vil nå 657 MWp i 2030, sa Thorud. – Fra 2013 til 2018 har vi truffet overraskende bra. Det er jo vanskelig å spå, så det har vært veldig gøy at spådommene våre til nå har vært så treffsikre.

– Hvis vi får den utviklingen som scenarioet viser videre fremover, så vil vi ha en akkumulert produksjon i 2030 på 4,75 TWh. – Men, usikkerheten blir bare større og større, jo lengre frem vi kommer. Det at vi har truffet bra i perioden 2014 til 2018 betyr ikke at det samme vil skje fremover.

BIPV to prosent av total installasjon

Thorud har gjort et anslag som viser at bygningsintegrerte solceller ligger på cirka 2 prosent av den totale installasjonen av solceller. – Det vil bety at vi har 11–12 MWp BIPV installert i 2030, hvis vi holder oss på 2 prosent og beregningene våre stemmer, sa Thorud. – Skulle vi klare å øke til 30 prosent med BIPV, vil vi ende opp med cirka 200 MWp.

Teoretisk potensial cirka 25 TWh

I 2014 beregnet Multiconsult det teoretiske potensialet for kraft fra solceller til 25 TWh. – Da tok vi utgangspunkt i alle bygg i Norge, men med en pragmatisk tilnærming. Det var 15 TWh på tak og 10 TWh på fasader, sa Thorud. – De 4,75 TWh som kommer frem i våre fremskrivninger til 2030, er en liten del av det teoretiske potensialet.

– En ting vi ikke har tatt hensyn til i analysen frem mot 2030, er hvor raskt virkningsgraden på solceller vil stige, sa Thorud.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 33/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB