– Flere varmepumper i nye bygg kan redusere effektbehovet med 1 GW i 2050

En høy utbredelse av varmepumper i nye bygg, vil gi en mulig energibesparelse på 5 TWh i året og en redusert effektbelastning på el-nettet med 1 GW, ved dimensjonerende utetemperatur (DUT) i 2050.

Dette kommer frem i rapporten ”Framskriving energibruk og effekt- topper i nye bygg 2023–2050” som er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening.

Varmepumper gir redusert energibehov over året. Diagram: Multiconsult
*Antatt faktisk forbruk ved TEK17-standard (TEK17++) ogOslo-klima.

 

– Selv om energiforbruket er redusert i nye bygg på grunn av strenge forskriftskrav, vil en høy nybyggrate gjøre at nye bygg som blir bygget etter TEK20, totalt vil ha et betydelig energi- og effektbehov, sa seniorrådgiver energianalyse i Multiconsult, Birgitte Ramm, da hun presenterte rapporten på Varmepumpekonferansen den 11. mars.

– Ved energirammekrav som i dag, og lav utbredelse av varmepumper, vil ”TEK20-bygg” stå for 12,5 TWh, som er 17 % av det totale energiforbruket i bygg i 2040, og 4 GW som er 14 % av total belastning på el-nettet i 2040, sa Ramm.

– Ser man på Statnetts framskrivning for hvor mye effekt de trenger i 2040, så er det 28 GW. Behovet vil øke fra 26 GW i dag. Mye av dette skyldes elektrifisering av bilparken, mer industri og flere boliger, sa Ramm.

TEK 17 ++

Framskrivingen tar utgangspunkt i at dagens energirammekrav i TEK17 videreføres. – De normerte verdiene i TEK17 er justert noe i henhold til det vi mener er mer reelt, sa Ramm. – Folk vil ha det litt varmere, og de bruker kanskje ikke nattesenking.

 

– Hva vi vil gjøre i de nye byggene våre, har stor betydning. Men, i de eksisterende byggene er kanskje potensialet enda større, sier Birgitte Ramm, seniorrådgiver energianalyse i Multiconsult. Foto: Privat

 

Det er også benyttet nye reviderte verdier for internlaster i henhold til revidert TS. Belysning har gått ned, og teknisk utstyr har gått litt opp, sa Ramm. – Vi ser at justeringene totalt gir noe høyere energiforbruk i boliger. I rapporten opereres det med begrepet TEK 17 ++.

To scenarioer og to ytterpunkter

I rapporten er det tatt utgangspunkt i et referansepunkt som er helelektrisk oppvarming for alle bygg. Det andre ytterpunktet er teknisk potensial, som vil si at høyeffektive varmepumper installeres i alle bygg.

 

 


Effektbehov til nye bygg (TEK17++). Diagram: Multiconsult

Scenario 1 er lav utbredelse av varmepumper. – Det vil si at en stor andel byggherrer velger luft til vann-varmepumper eller direkte elektrisk oppvarming, sa Ramm. – I scenario 2 legger vi til grunn høy utbredelse av effektive varmepumper. Dette forutsetter at TEK-krav eller andre ordninger vil gi sterke intensiver til høy utnyttelse av effektive varmepumper. Begge scenarioer inkluderer en lik bruk av fjernvarme på 10 til 15 %.

– En TEK20 som gir insentiv til økt bruk av varmepumper (scenario 2), vil kunne gi en besparelse i energiforbruket på 5 TWh per år i 2050, og et redusert effektbehov på 1 GW i forhold til scenario 1, sa Ramm.

Det er også gjort sensitivitetsanalyser hvor det forutsettes at energirammekravet strammes inn, ned mot passivhusstandard. Dette gir lavere energiforbruk i nye bygg totalt, men fortsatt en betydelig mulig besparelse på 3,5 TWh i året ved en høy utbredelse av varmepumper.  – Det å få inn varmepumper har veldig mye å si, spesielt når Klimakur viser at elektrifisering av all transport vil øke energiforbruket med cirka 6 TWh, sa Ramm.

 

 

Nye bygg vil fortsatt kreve levert energi. Diagram: Multiconsult


– Differansen mellom teknisk potensial og referanse med helelektrisk oppvarming, er hele 10 TWh per år. Dette er ikke så realistisk, men det synligjør hvor stort potensial varmepumpebransjen har for å påvirke energisystemet, sa Ramm.

– Varmepumper er et varig effekt- reduserende tiltak

– Når vi snakker om forbrukerfleksibilitet og effekttariffer, så er det snakk om å flytte topplastene. Det er egentlig ikke det varmepumper gjør, varmepumper reduserer effektbelastningen over hele døgnet, hele året, sa Ramm. – Når vi ser at effektbehovet blir såpass redusert med varmepumper, så burde man begynne med det tiltaket; så kan man jo flytte på topplastene etterpå.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 12/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her! 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB