Larvik ble ”Årets varmepumpekommune 2020”

På varmepumpekonferansen tirsdag den 10. mars, ble Larvik kommune kåret til «Årets varmepumpekommune 2020”. Energirådgiver Bjørn Langjordet mottok prisen på vegne av kommunen.

Dette melder Norsk Varmepumpeforening.

For å sette fart på energieffektiviseringen i egen bygningsmasse, ansatte Larvik kommune en egen energirådgiver i 2016. – Mangelen på en ansvarlig, tror jeg er mye av grunnen til at mange kommuner ikke har kommet i gang med tiltak, sier Langjordet, som kom fra tilsvarende stilling i Horten kommune.

Larvik har også etablert et eget teknisk team og satt søkelyset på optimal drift. Blant annet er 31 SD-anlegg installert, og en rekke varmepumpeprosjekter skal på plass i løpet av året.

Prisvinner Bjørn Langjordet (til høyre) med Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Norsk Varmepumpeforening

 

Bytter ut pelletsanlegg

– For å få ned energiforbruk og kostnader, har vi valgt å stenge ned noen pelletsanlegg og å installere varmepumper i stedet, forteller Langjordet. For å få til slike investeringer, er det viktig å få et riktig bilde av kostnadene forbundet med et pelletsanlegg.

– Det krever en masse investering, og koster mye å drifte. Jeg får ikke det regnestykket til å gå opp. Vi har heller ikke personell som kan drifte slike anlegg, sier Langjordet. Målet er at enøktiltakene i 17 bygg – sykehjem, skoler, barnehager og svømmehaller med totalt areal på 82 000 m2 – skal senke energiforbruket med cirka 34 prosent.

Larvik kommune har vært opptatt av å ha en realistisk, målrettet og hensiktsmessig klima- og energiplan. Den har gjort det mulig å sette av midler i budsjettene. I løpet av året skal elleve prosjekter med bergvarmepumper ferdigstilles i kommunen, fra 40 kW til 180 kW. Fire av anleggene får varmepumper kombinert med solfangere.

– Det handler egentlig om å redde brønnparker. Vi har hatt flere anlegg hvor brønner og varmepumper er feilberegnet, sier Langjordet. Disse tre anleggene er fra 2004. – Varmepumpene har blitt bedre, og brønnene bores mer riktig, sier Langjordet.

EPC-kontrakt et alternativ

Kommunen har likevel gått ut med en omtrentlig beskrivelse av antall meter brønn i anbudsdokumentene.  – Jeg tør ikke overlate ansvaret til pris; vi er avhengige av å få anlegg som kan vare i mange år, sier Langjordet. Mens slike prosjekter blir ofte overlatt til prosjektledere i kommuner, følger han prosessene tett hele veien. – Mange kommuner som ikke sitter med kompetanse selv, burde heller valgt en EPC-kontrakt.

– Håper vi ikke stopper her!

– Larvik kommune viser at det er mulig å få til mye ved å satse systematisk på varmepumper og andre effektiviseringstiltak, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, som delte ut prisen.

– Vi vet at det fortsatt er et stort potensial for energieffektivisering med varmepumper i eksisterende bygg. Det gjelder alle bygningskategorier, sier Hagemoen, og viser til en studie fra 2019. Langjordet har mer å ta av i kommunens 240 000 m2 store bygningsmasse.

– Så langt ser det ut til at vi når målene våre. Og jeg har fem-seks bygg til som jeg burde få lagt ut i løpet av året, hvis vi får penger. Jeg håper ikke vi stopper her!

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB