– Varmepumper må premieres i TEK20

 – I TEK20 må energirammen strammes inn, og varmepumper må bli premiert i beregningene, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Han sier dette i en kommentar til Multiconsult-rapporten ”Framskriving energibruk og effekttopper i nye bygg 2023–2050”, som viser at en høy utbredelse av varmepumper vil kunne redusere energibehovet i nye bygg med 5 TWh, og effektbehovet med 1 GW, frem mot 2050.

Velger varmepumper til tross for byggeregler

– I dagens byggeregler (TEK) i Norge, får man ingen premiering for varmepumper. De som velger varmepumper gjør det egentlig på tross av byggteknisk forskrift (TEK), og ikke på grunn av den.

– Når vi ser på byggeregler rundt i Europa, så kjenner vi ikke til noe land som ikke gir varmepumper en form for premiering, sier Hagemoen. – Vi hører samtidig fra flere, at varmepumper vil være en naturlig løsning om man ønsker nullenergibygg. Gjeldende teknisk forskrift sikrer god bygningskropp, men bruk av varmepumper vil redusere energi- og effektbehovet til oppvarming og tappevann. Rapporten til Multiconsult synliggjør et stort potensial som vil redusere behovet for ny kraftproduksjon og nye nettinvesteringer.


– Når vi ser på byggeregler rundt i Europa, så kjenner vi ikke til noe land som ikke gir varmepumper en form for premiering, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Novap

 

– Byggteknisk forskrift er kun et minimumskrav, og vi ser at mange miljøbevisste, og de som skal eie eller drifte byggene selv, velger varmepumper. Dette gjelder de som er opptatt av å redusere energiregningen og miljøprofil, sa Hagemoen.

– Det er imidlertid mange utbyggere som kun ønsker å bygge billigst mulig, og er mindre opptatt av driftskostnadene for dem som skal bruke bygget, sier Hagemoen.

I 2015/2016 skjedde det en stor endring i byggteknisk forskrift. Før hadde man det som ble kalt fornybarandelen, det skulle være 60 prosent fornybar energi i bygg over 500 m2 og 40 prosent fornybart i bygg under 500 m2. – Vi er enige i at strøm er fornybart, men vi ønsket en byggteknisk forskrift som var basert på levert energi eller vektet levert energi, eller i det minste en forskrift som stimulerte til energifleksible løsninger og hvor effektive varmepumper ble premiert, sier Hagemoen.

– Etter press fra enkelte grupperinger, ble det innført byggeregler der man økte grensen til 1 000 m2, og etter hvert ble det introdusert et krav til energifleksibilitet på 60 prosent, og ikke 80 prosent som flere hadde foreslått, sier Hagemoen. – Premiering for varmepumper falt bort.

– Dette betyr at det bygges mange borettslag nå som har sentrale varmtvannsberedere og helelektrisk oppvarming, sier Hagemoen. – Noen steder blir det bygd boligblokker på rett under 1 000 m2, noe som gjør at det kan bygges med helelektrisk oppvarming.

– Etter at teknisk byggeforskrift ble endret i 2015, så har salget av varmepumper til nybygg gått ned, sier Hagemoen. – Deler av markedet for eneboliger, boligblokker og næringsbygg, har forsvunnet.

 

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB