To CO2-varmepumper skal levere varme og tappevann

I Energisentral Fjerdingby er det valgt å benytte to CO2-varmepumper ettersom det er behov for både lavtemperaturvarme og høytemperaturvarme. 

Den dimensjonerte ytelsen for varmepumpene er 1 245 kW, og årsvarmefaktoren skal være 4.13, melder gk.no.

Energisentral Fjerdingby skal dekke varmebehovet ved Marikollen ungdomsskole og flerbrukshall, kunstgressanlegget ved Marikollen idrettspark og to fremtidige nybygg.

Marikollen ungdomsskole. Foto: Rælingen kommune/GK

 

– Det er behov for lavtemperaturvarme til kunstgressanlegget, vannforvarming, bassengvarming og ventilasjon, mens varmtvann er avhengig av høy temperatur, sier distriktssjef Lars Moger i GK Kulde. 

– I motsetning til alle andre varmepumper, løfter CO2-varmepumpene bare deler av varmemengden til høy temperatur, mens resten avgis ved lavere temperatur. Dette gir totalt sett et lavere temperaturløft. Når varmebehovet har forskjellige temperaturkrav blir CO2-varmepumper mer energieffektive, sier han.

Varmepumpene skal sørge for alt av oppvarming av tappevann, oppvarming av bygg, snøsmelting og undervarme til kunstgressbanene.

– Vi skal installere en elkjel som også yter 1 245 kW, men den er kun ment som back-up, og skal ikke benyttes til å dekke ordinært oppvarmingsbehov, sier Moger.

Anlegget skal erstatte et oljefyringsanlegg, gasskjel og elkjeler. Energisentralen vil dekke hundre prosent av varmebehovet. Byggherren har allerede etablert en energibrønnpark med 86 energibrønner. Selve varmeproduksjonen vil finne sted i et utvidet teknisk rom i skolens kjeller.

Kontraktsummen for GK Kulde er rett under 10 millioner kroner. Prosjektet har oppstart i mars 2018, ifølge gk.no.