Solcellemoduler på havoverflaten løser problemet med plassbegrensninger

Ocean Sun AS har utviklet en kostnadseffektiv løsning som gjør det mulig å plassere solcellemoduler på havoverflaten. Teknologien kan løse dagens utfordringer rundt solenergi og plassbegrensninger.

– Med vår nye teknologi kan vi produsere billig fornybar energi til mange mennesker. Miljøgevinsten ved at store byer ved havet får tilgang til fornybar solenergi er svært stor, sier gründer Øyvind Rohn ifølge Innovasjon Norge.

 

Foto: Ocean Sun AS

 

Sammen med Arnt Emil Ingulstad og Børge Bjørneklett har han etablert selskapet Ocean Sun, som leverer den banebrytende teknologien. Løsningen består av modifiserte solcellemoduler som installeres på en fleksibel, flytende matte som demper bølger. Alle delene som inngår i kraftverket er laget av miljøvennlige materialer med et minimalt CO2-avtrykk.

Fremtidens energikilde

– I dag er det et stort behov for energi. Sol regnes som fremtidens energikilde fordi den er tilnærmet uendelig, men det kreves ofte store landområder til kraftverkene. Dette er det vanskelig å få til rundt store byer. Halvparten av jordas befolkning bor i nærheten av kysten, og tre fjerdedeler av verdens store byer ligger ved havet. Derfor blir vi nødt til å bruke havoverflaten i fremtiden, forklarer han.

I Norge kan oppdrettsnæringen ha nytte av Ocean Suns løsning. I dag driftes mange av oppdrettsanleggene med dieselaggregater, fordi det er kostbart å koble seg til det landbaserte strømnettet.

– Å bruke diesel er ikke klima- og miljøvennlig, og i tillegg er det dyrt. Når vi bruker solanlegg i stedet, kan vi begrense klimapåvirkningen, sier Rohn.

Ocean Sun har siden april 2017 gjennomført en vellykket test av et flytende solanlegg utenfor Osterøy ved Bergen.

– Testingen av pilotanlegget har gått veldig bra, og vi regner med at storskalakraftverkene er klare til bruk i 2020, sier Rohn.

Etter det står verden for tur. En kartlegging av markedet i Sørøst-Asia viser at verden er klar for nettopp denne typen teknologi.

– Det er et enormt marked for flytende sol, noe som gjør interessen for teknologien stor og konkurransen om å utvikle den beste løsningen hard. Vår teknologi har unike konkurransefortrinn som gjør oss godt posisjonert til å ta en pionerrolle på dette feltet, mener Rohn.