Planlegger å lagre solenergi til vinterbruk

For halvannet år siden deltok Longyearbyen lokalstyre (LL) i en mulighetsstudie i samarbeid med Sintef og Statoil for å vurdere nye energiløsninger. Mange interessante aspekter rundt temaet kom fram, men solenergi framsto som det mest spennende, spesielt med tanke på fjernvarme.

Dette skriver Svalbardposten. Nå er det planlagt å sette i gang et prøveprosjekt som er inspirert av Drake Landing Community i den canadiske provinsen Alberta. Der varmer man opp hus ved å bruke solfangere. En blanding av vann og glykol, oppvarmet av solen gjennom solfangerne, lagres i bakken hvor varmetapet er lite. Så utnytter man det varme vannet til å varme opp hus vinterstid ved hjelp av varmepumper.

Oppnådde 98 prosents solvarmeandel til romoppvarming

I Drake Landing Community blir 52 eneboliger varmet opp med lagret solenergi. Anlegget består av cirka 2 300 m2 med solfangere og et energilager bestående av 144 borehull med en dybde på 37 meter, kunne vi lese i EnergiRapporten i 2013.

I Drake Landing Community i den canadiske provinsen Alberta lagrer de solenergi i bakken til vinterbruk. Nå planlegges det å gjøre det samme i Longyearbyen. I Canadaprosjektet er solfangere for varmeproduksjon plasserte på garasjetakene bak boligene. De to solfangerne som er plassert på hustakene, produserer varmt tappevann til hver enkelt bolig. Foto: DLSC

I Drake Landing Community i den canadiske provinsen Alberta lagrer de solenergi i bakken til vinterbruk. Nå planlegges det å gjøre det samme i Longyearbyen. I Canadaprosjektet er solfangere for varmeproduksjon plasserte på garasjetakene bak boligene. De to solfangerne som er plassert på hustakene, produserer varmt tappevann til hver enkelt bolig. Foto: DLSC

 

Anlegget ble bygget i 2007. I sitt sjette driftsår satte de ny verdensrekord med 98 prosents solvarmeandel i oppvarmingen av leilighetene, meldte IEA SHC i 2013, da Drake Landing Solar Community fikk prisen SHC Solar Award. Les mer om prosjektet, her!

Driftsingeniør Rasmus Bøckmann orienterte nylig Longyearbyen lokalstyre om prøveprosjektet man ønsker å sette i gang lokalt. Han påpekte det problematiske misforholdet mellom strømforbruk og fjernvarmeforbruk i Longyearbyen, der strømforbruket har gått nedover og fjernvarmeforbruket har økt de siste årene. Dette skaper driftsproblemer for Energiverket, ifølge Svalbardposten.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 6/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!