Energiforbruket er 1/3 av det i en passivhusbarnehage

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, har nå åpnet det som ifølge Omsorgsbygg er Norges mest miljøvennlige barnehage. I barnehagen lagres solstrøm i batteribanker og overskuddsvarme pumpes ned i energibrønner

Lia barnehage er et eksempel på fremtidens bygg, der godt inneklima er kombinert med lavt energiforbruk, faktisk så lite som 1/3 av det i en barnehage med passivhusstandard. Byggherren Omsorgsbygg har i samarbeid med entreprenøren Skanska Husfabrikken tenkt miljø fra start til slutt, og gjort flere grep både på byggeplassen og i bygget som sådan.

Barnehagen er et plusshus, og energi fra solcellene blir lagret i store batteri- banker, slik at egenforbruket av solstrøm øker betraktelig. I utformingen av de tekniske anleggene har det vært stort fokus på å gjøre det så enkelt som mulig å utnytte naturlovene til vår fordel, melder Omsorgsbygg. 

 Byrådsleder Raymond Johansen klippet snoren til Lia barnehage, til stor jubel fra barna som allerede har tatt anlegget i bruk. Foto: Dorthe Lianes

Byrådsleder Raymond Johansen klippet snoren til Lia barnehage, til stor jubel fra barna som allerede har tatt anlegget i bruk. Foto: Dorthe Lianes

 

Ekstra høyde under taket gir god ventilasjon. Store vinduer slipper inn ekstra mye dagslys. Overskuddsvarme blir pumpet ned i brønner for å brukes etter behov. Eksponert betong bidrar til å utjevne temperatursvingninger og gir dermed et bedre inneklima.

Forskningsprosjekt

Byggeplassen har vært fossilfri. Det har vært forbud mot tomgangskjøring, og det har vært benyttet el-maskiner der det har vært mulig. Bruk av innovative produkter har redusert masseutgraving, og dermed også en del transport. Bruk av prefabrikerte elementer har bidratt til å redusere byggetiden drastisk. Nå ananlyseres data- ene i et forskningsprosjekt i et samarbeid mellom Skanska, Bellona, SINTEF og Omsorgsbygg, hvor utslipp fra alle prosesser er kartlagt. Disse dataene vil være svært interessante for hele byggebransjen, når de foreligger.

– Vi har ikke tallene helt klare ennå, men vi har all grunn til å tro at utslippene er redusert drastisk i forhold til en tradisjonell byggeplass. Vi håper, og antar, at de er redusert med så mye som opptil 90 prosent, sier Omsorgsbyggs prosjektleder Flemming Idsøe.