Haram, Narvik og Røyken kan bli Årets varmepumpekommune

Den ene kommunen har et av landets mest energieffektive omsorgssentre. Den andre gjennomfører et EPC-prosjekt. Den tredje har kuttet strømforbruket i kommunale bygg med en tredel. Varmepumper spiller en nøkkelrolle hos alle tre.

Etter å ha vurdert en rekke foreslåtte kandidater til Årets Varmepumpekommune 2018, har juryen - Enova og Norsk Varmepumpeforening - nå nominert tre kandidater:

Solceller og solfangere på taket av Eidet omsorgssenter. Foto Novap

 

Haram kommune

Kommunen har etablert energiledelse og energioppfølgingssystem i alle kommunale bygg. Haram kommune er i gang med å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i egen bygningsmasse, og vurderer å installere varmepumpe i flere bygninger. Eidet omsorgssenter i Haram kommune var ferdig våren 2017, og er et av landets mest energieffektive omsorgsbygg. Bygget har en varmepumpe med åtte energibrønner, og en svært godt isolert bygningskropp med både solfangere og solceller på taket.

Narvik kommune

Energikostnadene for bygg i Narvik var i 2013 høyere enn hva som er normalt i kommune-Norge. Kommunen vedtok derfor å gjennomføre et større energieffektiviseringsprosjekt i 37 av kommunens bygg i tråd med mål i Klima- og energiplanen. I mange av disse byggene ble det installert varmepumper. På Narvik stadion har kunstgressbanen siden 2007 vært oppvarmet via vannbåren varme. I 2015 erstattet en varmepumpe en propanbrenner på 1 120 kilowatt.

Røyken kommune

Kommunen reduserte elektrisitetsforbruket i kommunale bygg med 33,6 prosent fra 2007 til 2015. Røyken har lenge vært blant de kommunene i landet som kjøper minst strøm, mye takket være at kommunen har satset stort på energibrønner og varmepumper. Til nå er rådhuset, brannstasjonen, Røykenbadet, tre skoler og to idrettshaller varmet opp med bergvarme. Fossil olje blir ikke lenger brukt til oppvarming i kommunale bygg.

Vinneren kåres på Varmepumpekonferansen 2018 neste uke.