Rådmannen ville ikke, men politikerne valgte solceller

Rådmannen i Sarpsborg kommunes advarsel mot å velge den dyreste løsningen ble ikke hørt. Et enstemmig formannskap vedtok å legge solceller på taket av Sarpsborg kirke.

Litt dyrere, men mer fremtidsrettet. Det var resonnementet da formannskapet i Sarpsborg torsdag 15. februar bestemte at skiferen på taket av Sarpsborg kirke skal erstattes med solcellepaneler. Vedtaket betyr at kostnaden til nytt tak øker fra 5 millioner til knappe 5,8 millioner. Dette melder Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA).

Det blir solcellelpaneler på taket av Sarpsborg kirke. Foto: Stig Granås

 

– Rådmannen anbefalte å ikke etablere solcelleanlegg på taket til Sarpsborg kirke ettersom investeringen etter administrasjonens vurdering er klart ulønnsom økonomisk og miljøeffekten er beskjeden, kan vi lese på Sarpborg kommunes hjemmeside.

Der går det videre frem at et enstemmig formannskap satte rådmannens anbefaling til side. Politikerne ønsket i stedet at kommunen skal være fremtidsrettet og finne nye løsninger med ny teknologi.

Mer enn hundre kirker i Tyskland har solcelletak

Vedtaket får seniorrådgiver i KA, Harald Ringstad, til å juble. – Dere går foran og viser vei, og dere gir et viktig bidrag for en bedre verden. Solceller overtar mer og mer energiproduksjonen globalt, og bare i Tyskland har allerede mer enn hundre kirkebygg fått montert solcellepaneler, sier Ringstad, som jobber med energi og inneklima i Den norske kirke.

Seniorrådgiver i KA Harald Ringstad er begeistret over at det blir solcelletak på Sarpsborg kirke. Foto: Trygve Jordheim/KA

 

I saksfremlegget skrev rådmannen i Sarpsborg at merkostnaden for solcellepaneler sammenlignet med nytt skifertak er beregnet til 790 000 kroner. Det ble vist til at kirkens strømregning i teorien vil kunne bli 20 000 til 25 000 kroner lavere enn i dag, altså langt mindre enn de 42 000 kronene som de årlige rente- og avdragskostnadene er beregnet til de første årene.

– Et etisk og miljøvennlig valg

Rådmannen foreslo derfor heller å vurdere ”andre enøk-tiltak som gir en større effekt og bør vurderes, for eksempel en varmepumpeløsning”. Harald Ringstad i KA mener formuleringen må bero på en misforståelse.

– Solceller er ikke et enøk-tiltak, men en måte å produsere strøm på, påpeker han ifølge ka.no. Vedtaket i Sarpsborg vil sette kommunen på kartet, mener Ringstad. Han viser til interessen rundt Strand kirke i Rogaland, som i oktober 2016 ble Norges første solcellekirke.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 7/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

– Varmepumpe mer miljøvennlig enn solceller

Rådmannen i Sarpsborg kommune ville heller installert varmepumpe enn solceller i Sarpsborg kirke. Han baserer seg på en rapport fra konsulentselskapet Structor som konkluderer med at en varmepumpe vil gi både større miljøgevinst og være mer økonomisk lønnsom.

I saksfremlegget skrev rådmannen i Sarpsborg at merkostnaden for solcellepaneler sammenlignet med nytt skifertak er beregnet til 790 000 kroner. Det ble vist til at kirkens strømregning i teorien vil kunne bli 20 000 til 25 000 kroner lavere enn i dag.

Men dette er kun i teorien. Beregnet kostnadsbesparelse i energiutgiftene på 20 000 – 25 000 kroner per år er gjort med den forutsetning at all energi som solcelleanlegget produserer kan brukes med en gang.

Utfordringen er at solcelleanlegget produserer mest energi når oppvarmingsbehovet er som minst. Dermed vil det ikke være mulig å bruke all energien som solcelleanlegget produserer sommerstid, kan vi lese i saksfremlegget.

Det er heller ikke vurdert årlige kostnader til service og vedlikehold. Cirka 75 prosent av årlig energibehov forbrukes i perioden oktober – mars. I samme periode er det begrenset hva solcelleanlegget produserer av energi.

I perioden april – september vil anlegget produsere hovedvekten av de estimerte 25 000 kWh. En stor andel av denne energien må selges på det åpne markedet.
Spotprisen for energi er i saksfremlegget anslått å ligge på cirka 30 øre per kWh. Når det tas hensyn til disse forholdene, herunder salgsinntekten, begrenses den årlige besparelsen som følge av investeringen til 15 000 kroner per år.

Alternativene til å selge strøm på nettet vil være å investere i en batteriløsning som lagrer energien slik at den kan brukes på et senere tidspunkt.

Et annet alternativ vil kunne være å etablere en forbindelse fra Sarpsborg kirke til rådhuset. I rådhuset vil all energi fra solcelleanlegget også kunne brukes sommerstid.

Begge disse alternativene vil medføre en investeringskostnad som ikke kan forventes dekket inn gjennom den økte besparelsen, ifølge rapporten fra Structor.

Rådmannen i Sarpsborg anbefaler ikke solceller på Sarpsborg kirke, da han mener Sarpsborg kommune bør tilstrebe å investere i miljøvennlige løsninger der dette er lønnsomt økonomisk eller kostnadene er moderate sett opp mot miljøgevinsten. Dette må også vurderes opp mot alternative løsninger. I dette tilfellet er løsningen med solceller klart ulønnsom økonomisk og miljøgevinsten beskjeden.

Rådmannen mener det er andre enøk-tiltak som gir en vesentlig bedre effekt. Dette gjelder blant annet varmepumpe.

 

 

Kommentar:

Fikk Sarpsborg-politikerne solstikk?