Skole skal produsere 60 000 kWh med solstrøm

Tirsdag 14. august ble det nye solcelleanlegget på Byremo videregående skole satt i drift. Skolen har fått 260 solcellepaneler på taket, og disse skal forsyne skolen med 60 000 kWh fornybar energi. I perioder med overskudd av energi, selges strømmen ut på nettet.

Byremo videregående skole har til skolestart 2018 fått et nytt tilbygg på om lag 700 m². I tillegg har skolen fått en ny, flott kantine som binder det nye tilbygget sammen med den eksisterende skolen, melder Vest-Agder fylkeskommune på sine websider.

  

Rektor Jan Telhaug er svært tilfreds med den betydelige klima- og miljøforbedringen på Byremo videregående skole. Foto: Aksel Kverneland

 

Det nye tilbygget er bygget som et nullutslippsbygg, hvor den fornybare energiproduksjonen fra solcelleanlegget skal kompensere for klimagassutslipp knyttet til energiforbruk og produksjon av byggematerialer.