Otovo ble årets solstråle

På Solenergidagen torsdag 6. september ble Otovo tildelt prisen ”Årets solstråle”. Prisen utdeles årlig til en person eller virksomhet i Norge som i forhenværende år har utmerket seg i sin innsats for å fremme bruk av solenergi.

– Bedriften har lykkes i å gjøre solenergi enkelt og tilgjengelig for alle, og er i særklasse når det gjelder markedskommunikasjon, sa styreleder Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen i Norsk solenergiforening under utdelingen av prisen.

  

 Fra høyre: Simen Fure Jørgensen, Otovo og Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, styreleder Norsk solenergiforening. Foto: Tekniske Nyheter 

 

– Årets prisvinner har bidratt betydelig til å løfte solstrøm fra å være et tema kun for spesielt interesserte, til å bli et samtaleemne også blant ”folk flest”, sa Eriksen.  – Gjennom sin store gjennomslagskraft, har Otovo bidratt til at solenergi i økende grad blir ansett for å være aktuelt på norske bygg – det være seg i privatsektoren eller i næringsbyggsektoren, sa Eriksen. – Dette har vært med på å gi hele solenerginæringen et løft. I tillegg har virksomheten vært aktivt engasjert i arbeid internt i bransjen rettet mot forbedrede rammevilkår for solenergi og tydelige retningslinjer for trygg utbygging. 

– Tusen takk for prisen, det er en hyggelig dytt i ryggen. Vi har siden starten blitt løftet av alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra kundene våre, og takker for at også Solenergiforeningen oppmuntrer oss til å fortsette arbeidet med å gjøre solenergi så lett at alle klarer å kjøpe det på nett, sa Otovo-gründer og produktdirektør Simen Fure Jørgensen som mottok prisen på vegne av Otovo. – Vi er nå på vei ut i Europa og skal satse i nye markeder. Da er det veldig fint ha med seg denne prisen fra vår hjemmebane.
Prisen ”Årets solstråle” ble delt ut for første gang i 2013. Tidligere mottakere av prisen er blant annet Solenergi Fusen, Statsbygg og Obos.