Ny teknologi kan gi 4 TWh mer vannkraftproduksjon

Løpehjulet er hjertet i vannkraftverket, og det er veldig viktig å holde det vedlike for at vi skal få strøm i stikkontakten. Ved å skifte ut gammel teknologi med ny, kan vi produsere fire ekstra terawattimer – med det samme vannet, melder NVE.

Illustrasjon: Jarand Hole, NVE

 

Å bytte ut et løpehjul er ett av flere tiltak man kan gjøre for å ruste opp, og øke kraftproduksjonen, i eksisterende vannkraftverk. De eldste kraftverkene i Norge som fortsatt produserer strøm, er over hundre år gamle. Til tross for alderen kan de leve enda lenger og bli mer produktive.  

Les mer i dette fakta-arket!