Norges første storskala ombruksbygg er åpnet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup foretok fredag 23. april den offisielle åpningen av Kristian Augusts gate 13 (KA 13) i Oslo, som regnes som Norges første sirkulære bygg.  Med inntil 80 prosent ombruk av materialer, har måten KA 13 er bygget på spart miljøet for hele 70 prosent i CO2-utslipp.

Prosjektet er det første som har forpliktet seg til FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og har gjort et nybrottsarbeid og skapt innovasjon for mange typer ombruk. Bygget vil også fremover vedlikeholdes etter sirkulære prinsipper og ombruk.

Kristian Augusts gate 13. Foto: Kyrre Sundal/Mad arkitekter

 

– Byggesektoren står i dag for 40 prosent av det globale energiforbruket, og en tilsvarende andel av klimagassutslippene. Det er med andre ord et stort potensial for å bli mer bærekraftig, og ombruk av byggematerialer er viktig for å få til det. Ombruksprosjektet KA13 er et forbilde for hele næringen, men vi trenger flere. Derfor vil vi gjøre det enklere å komme i gang, blant annet ved å gå foran og bidra til et marked for ombruk av byggevarer, sa Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Lønnsomt prosjekt

– Piloten her i KA 13 har verken vært enkel eller billig. Men når målet er å gjøre ting som ikke er gjort før, vise at det er mulig å gjøre et ombruksbygg, så har det vært verdt innsatsen, sa direktør for prosjektutvikling Per Ola Ulseth i Entra ASA under åpningen av ombruksbygget i Kristian Augusts gate 12 (KA 13).

 

KA 13 ble åpnet av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: TLauluten

– Prosjektet har vært lønnsomt. Vi har vist at dette er mulig å få til på ordinært vis. Vi har også kunder som ønsker å leie i et slikt bygg, sa Ulseth. – Får man lønnsomhet, og har kunder, kan man realisere visjoner.

– Å lykkes med dette prosjektet er veldig stas. Vi har vist at det er mulig å bruke hovedsakelig brukte materialer til å få til et ordentlig godt bygg, som har både design og kvalitet som er attraktiv i markedet, sa Ulseth.

80 prosent brukt før

80 prosent av bygningmaterialene i KA 13 har vært brukt før. Vinduer, dører, radiatorer, toaletter og himlingsplater er hentet fra rivningsklare bygg rundt om i Oslo, og hulldekkene som er fra regjeringskvartalet ligger som etasjeskillere i tilbygget.

 

Per Ola Ulseth i Entra (til høyre) har her mottatt en FutureBuilt-plakett som blir delt ut som et synlig bevis til en utbygger som har strukket seg ekstra langt og levert kvalitet utover det som er vanlig. Plaketten ble delt ut av byråd for byutvikling i Oslo kommune Rasmus Reinvang (til venstre). I midten på bildet Stein Stoknes fra FutureBuilt. Foto: TLauluten

 

– Det har vært utfordrende å finne alle ”puslespillbitene”, og ikke minst få de inn på det tidspunktet i byggeprosjektet som man trengte dem. For det er ikke noen vits i å komme med et vindu etter at veggen er lukket. Vi må få tak i det når vi trenger det, sa Ulseth. – Men når miljøeffekten er så stor som den har vært her, og det er lønnsomt, så er det verdt innsatsen.

– Utfordringene har vært mange i prosjektet, men sammen med våre samarbeidspartnere så har vi gjennomført dette skritt for skritt. Det å finne ut av ting underveis, er ikke den samme rasjonelle, strømlinjeformede prosjektstyringen som i et ordinært prosjekt, men med de rette menneskene som synes dette er kult, og gjør en kjempestor innsats, så er det mulig, sa Ulseth. – Det er jo dette pilotprosjekter er til for. Det er å gå opp stien, slik at andre kan komme etter. Vi synes det er flott å kunne vise vei for resten av bransjen, sa Ulseth.

 

Fasadekledningen på KA 13 består av tre forskjellig typer fasadeplater som blant annet kommer fra St. Olav Hospital i Trondheim, Oppsal Sykehjem i Oslo og et borrettslag i Trondheim. Foto: Kyrre Sundal/Mad arkitekter

En helt ny verdikjede for brukte bygningsmaterialer

– I arbeidet med KA 13 har vi utviklet prinsipper og prosesser for sirkulær økonomi som vi forventer vil utvikle seg videre. Dette gir muligheter for forretningsutvikling, og nye arbeidsplasser, sa Ulseth. Alle brukte materialer som er benyttet i prosjektet, er demonterte, rengjorte, testede, tilpassede, lagrede og til slutt fraktet til byggeplassen. – Dette er en helt ny verdikjede for brukte byggematerialer. Denne verdikjeden finnes ikke i dag, og de aktørene som skal dra lasset i denne verdikjeden, finnes heller ikke. Jeg er helt sikker på at her vil det ligge muligheter for nye selskaper og nye arbeidsplasser, sa Ulseth.

– Vi må også gjøre noe selv. Et eksempel fra vår egen eiendomsmasse er de granitthellene som ligger på uteplassen i KA 13. I det fleste norske byggeprosjekter ville de ha vært kjøpt inn fra Asia. Vi har plukket ned fasadeplater fra et av våre bygg på Skøyen, der selve fasaden var utdatert, men hvor granittplatene var i god stand. Vi har tatt dem ned, vasket dem, og brukt dem som heller på uteplassen på KA 13, sa Ulseth. – Slikt kan vi gjøre mer av.

  

                     

Fakta om Kristian Augusts gate 13:

Utbygger: Entra ASA

Arkitekt: Mad arkitekter AS

Interiørarkitekter: AS Scenario Interiørarkitekter

Landskapsarkitekt og rådgiver ombruk, energi og LCA: Asplan Viak AS

Prosjektledelse: Insenti AS

Kristian Augusts gate 13 er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Kilde: FutureBuilt

 

              

  

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 15/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!