– Flesland solmålestasjon er en milepæl for den norske solenergibransjen

Fredag 21. august ble Fleslands første offisielle solmåler åpnet. Det er forventet at måleren vil dokumentere at solenergipotensialet i Bergensområdet er bedre enn hva man til nå har antatt.

Målestasjonen er satt opp på Flesland flyplass, og dataene fra måleren vil bli gjort tilgjengelige for alle som er interessert, melder Norsk solenergiforening - Bergen.

– Det finns knapt tre anerkjente solinnstrålingsmålere i Norge i motsetning til i Europa, hvor solstrålingsmålerne er svært utbredt. Flesland solmålestasjon er en milepæl for den norske solenergibransjen og spin-off for flere målere her i landet, sier Simona Petroncini - styreleder i Norsk solenergiforening - Bergen.

Solmåleren på Flesland flyplass. Foto: Kirsten Øystese/BKK

 

Ildsjelen bak målestasjonen på Flesland, er tidligere nestleder i NSF-Bergen, Alexander Svanbring, som skrev sin masteroppgave om solceller på næringsbygg og i dag er prosjektleder i BKKs satsning på lokale energiløsninger.

I analysen av solinnstråling for Bergen, observerte Svanbring at forskjellen i nedbørsmengde mellom Bergen sentrum og Bergen vest ikke stemte med antatt solinnstrålingsressurs for de to stedene. Observasjonen ble støttet av Geofysisk institutt ved UiB som drifter en egen solstasjon på Florida i Bergen. Stasjonen på Florida er en forskningsstasjon som brukes av flere norske og internasjonale anerkjente selskaper innen værdata. Siden Florida er den eneste anerkjente solmåleren på Vestlandet, interpoleres værdata med målinger i Skottland, samt satellittbilder for området. – De siste er unøyaktige ved vann, fjell, snø og skyer, særlig ved høye breddegrader. Dermed blir solenergiressursen for Bergensområdet ofte pessimistisk. Den nye måleren vil være til stor fordel for alle som nå vurderer solenergi, sier Svanbring.

 

Fra åpningen av solmåleren. I forgrunnen styreleder Simona Petroncini i Norsk solenergiforening - Bergen. Foto: Marit Holm, BT

Fra åpningen av solmåleren. I forgrunnen styreleder Simona Petroncini i Norsk solenergiforening - Bergen. Foto: Marit Holm, BT


Norsk solenergiforening i Bergen står bak realiseringen av prosjektet, og Avinor bistår Meteorologisk institutt med daglig vedlikehold. Meteorologisk institutt sørger for at dataene blir verifiserte og tilgjengelige for alle som måtte ønske tilgang til dem. Etableringen av målestasjonen er finansiert av Hordaland fylkeskommune, Avinor, ByBo og BKK.

Solenergi har vokst kraftig i Europa og resten av verden de senere årene. Interesse for solenergi øker også i Norge, og i Bergen. Oslo kommune leder utviklingen ved å tilby investeringsstøtte på 40 prosent. Flere solcelleanlegg blir satt i drift på Østlandet enn på Vestlandet. ByBo planlegger Zero Village Bergen som er det største planlagte solcelleanlegget i Norge, og behovet for korrekte soldata viktig i dimensjoneringen av slike anlegg. – Den nye måleren på Flesland vil gi bedre grunnlag for beslutningstakere som ønsker å installere solceller eller solfangere på Vestlandet, sier Alexander Svanbring i Norsk solenergiforening - Bergen.

 


Ildsjelen bak målestasjonen på Flesland, Alexander Svanbring, og fylkesvaraordfører i Hordaland Mona H. Hellesnes. Foto: Kirsten Øystese/BKK