3 000 m2 med solceller skal produsere 500 000 kWh i året

Skanska har inngått en avtale med Entra om byggingen av et Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim. Bygget blir på 18 200 kvadratmeter, og ved hjelp av solceller skal det produsere mer energi enn det selv forbruker.

Kilde: Skanska

 

Powerhouse Brattørkaia får et usedvanlig lavt energiforbruk, og utnytter sol og sjøvann til oppvarming og kjøling, melder Skanska i en pressemelding. Bygget vil dekkes med 3 000 kvadratmeter solceller og gjennom dem produsere rundt 500 000 kWh fornybar energi hvert år. Dette er mer enn dobbelt så mye som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning, og medfører at bygget har et positivt energiregnskap over livsløpet – også inkludert all energi som går med til byggeprosess og materialer. Byggearbeidene starter i mars 2017, og byggetiden vil være to år.

– Powerhouse Brattørkaia kommer til å skape stor interesse i byggenæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Det er flott at vi sammen med Entra og resten Powerhouse-samarbeidet kan fortsette vårt gode arbeid og realisere dette pionerprosjektet. Vi skal bruke erfaringene vi har høstet fra våre andre Powerhouse-prosjekter og kompetansen vår innen grønn bygging til det fulle. Vi gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier konserndirektør Camilla Krogh i Skanska.

– Powerhouse Brattørkaia er et unikt tverrfaglig samarbeidsprosjekt. Det å kombinere ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav miljøbelastning og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i tradisjonelle byggeprosjekter. Nøkkelen til å lykkes ligger i integrerte, helhetlige løsninger. Dette krever samhandling, spisskompetanse og helhetstenking av alle involverte. Bygninger som i drift produserer like mye eller mer energi enn de bruker, vil kunne bli et sentralt bidrag til å redusere energiforbruket i verden – og dermed også redusere klimagassutslippene, sier innovasjonssjef i Skanska og daglig leder i Powerhouse-samarbeidet, Kim Robert Lisø.

 

Publisert: 27.1. 2017