Fjernvarme i kommunale bygg økte med 7 prosent

Bruken av fjernvarme i kommunale bygninger økte med 7 prosent i fjor, viser tall fra SSB. Samtidig er bruk av fyringsolje på vei ut.

Økningen gjør at fjernvarme i fjor sto for 13 prosent av den rapporterte energibruken til oppvarming og belysning i kommunenes egne bygninger.

– Det er gledelig å se at kommunene går foran ved å bruke framtidsrettede varmeløsninger og i stor grad velger fjernvarme der det er mulig, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme i en melding.

Fyringsolje forsvinner

Bruken av fyringsolje falt med 6 prosent og utgjorde bare 1 prosent av samlet kommunalt energiforbruk i 2016.


– Et smart samspill mellom strøm og varme vil gjøre overgangen til lavutslippssamfunnet både billigere og bedre, sier Trygve Mellvang-Berg.
Foto: Norsk Fjernvarme

 

– Det er en klar sammenheng mellom utfasing av fyringsolje og økt bruk av fjernvarme i kommunale bygninger. Her ligger kommunene godt an til å kunne oppfylle forbudet mot bruk av fyringsolje, som vil gjelde både offentlige og private byginger fra 2020, påpeker Mellvang-Berg.

Totalt sett økte den samlede energibruken i de kommunale bygningene med bare 0,7 prosent fra 2015 til 2016, viser SSB-tallene som er basert på tall fra de kommunene som rapporterte inn for begge år.

Gjør plass til elektrifisering

Som tidligere år er elektrisitet den dominerende energibæreren, og strømforbruket utgjorde hele 83 prosent av total energibruk til varme og belysning i de kommunale bygningene, en svak økning fra året før.

– Samfunnet skal gjennom en storstilt elektrifisering, men det er smart av kommune-Norge å bruke alternativ, fornybar energi som fjernvarme til oppvarming. Det frigjør kapasitet i strømnettet til alt det andre som skal gå på strøm, sier Mellvang-Berg.

Han viser til hvordan Oslo kommune bevisst satser på fjernvarme til oppvarming, noe Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, påpekte i et innlegg i Dagens Næringsliv tidligere i sommer.

– Slik gjør vi plass i strømnettet til helt nødvendig elektrifisering av andre sektorer. Vi unngår effektknapphet, vi fjerner effekttoppen som elektrisk oppvarming ville skapt. Sånn blir det plass til å lade mange flere elbiler, batteriferger og elektriske gravemaskiner i strømnettet, forklarte Oslo-byråden.

Smart samspill

Sammenhengen mellom elektrifisering og bruk av fjernvarme basert på lokal overskuddsenergi og fornybare varmekilder bør enda flere kommuner ta inn over seg, mener Mellvang-Berg.

 

Publisert: 4.9. 2017

 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB

Admin