Åpnet solcelleanlegg hos Asko

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet nylig det som er Norges største solcelleanlegg hos dagligvareleverandøren Asko som er heleid av NorgesGruppen. Solcelleanlegget er tilknyttet Askos varehus på Vestby. Planen er at solcelleutbyggingen kombinert med fem vindmøller skal gjøre alle Asko-lagrene selvforsynte med fornybar energi.

– Dette solcelleanlegget vil være viktig for oppbygging av erfaringer og kompetanse rundt solkraftproduksjon i Norge. Jeg håper Asko og NorgesGruppens gode eksempel vil følges opp av andre norske bedrifter, sier olje- og energiminister Tord Lien i følge oed.no.

Første del av prosjektet er et testanlegg som er Norges største solcelleanlegg både på effekt, energi og kvadratmeter. 1 482 solpaneler på til sammen 2 500 m2 med solpaneler har en installert effekt på totalt 370 kWp, og vil årlig produsere cirka 300 000 kWh.

 

Olje- og energiminister Tord Lien åpner Askos solcelleanlegg, her sammen med Thor Christian Tuv fra FUSen (solcelleleverandør) og styreleder i Asko Norge Torbjørn Johannson. Foto: OED

Dette er kun første steg i retning av det som kan bli en storstilt satsing på solenergi i regi av Asko. Dersom pilotprosjektet i Vestby viser seg vellykket, er det sannsynlig med en offensiv satsing på solenergi i Asko-regi. Allerede i dag foreligger det konkrete planer om å bygge solcelletak på Asko Sentrallager Kjøl som er planlagt ferdig i 2017. Solcellene på dette taket vil bli på over 10 000 m2 og kunne produsere cirka 1,3 GWh.

Dersom styreleder i Asko, Torbjørn Johannson, får det som han vil, kan Asko om noen få år ha solpaneler på takene på samtlige lagerbygg i Norge. Det vil gjøre Asko til en av Europas største produsenter av solenergi, melder Norgesgruppen.

NorgesGruppen og Asko har som ambisjon å bli bærekraftige og klimanøytrale. Satsingen på solpaneler er et viktig tiltak for å nå dette målet. Vindkraft/vindmøller og fornybart drivstoff er også viktige tiltak.

For å stimulere norsk næringsliv til økt satsing på solenergi, mener Asko det er viktig at myndighetene legger til rette for en slik satsing. Dette kan blant annet skje ved at Regjeringen ber Enova og NVE gi økonomisk stimulans til bedrifter som velger å satse på solenergi fremfor tradisjonelle energikilder, for eksempel gjennom gunstigere avskrivningssatser og skattefradrag for enøk-investeringer.

– Det er bra at noen går foran i arbeidet frem mot det nye lavutslippssamfunnet. Regjeringen har som mål å øke andelen sol- og vindenergi. Jeg håper andre aktører følger etter, slik at vi i fellesskap oppnår samfunnet miljøorganisasjonen Zero etterspør, sa olje- og energiminister Tord Lien i følge norgesgruppen.no.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB