Cirka 500 selger egen strøm

Foreløpig har under 500 norske husstander solcellepanel og selger strømmen de har til overs. Nye regler og ny teknologi vil gjøre det enklere å bli plusskunde.

Det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange private husstander som produserer strøm i dag og er plusskunder. Tall fra store nettselskaper som har lansert plusskundeavtalene aktivt, tyder på at vi er på vei mot 500 husstander. Hafslund, Lyse, Trønder- energi, Norgesnett og Agder Energi har til sammen cirka 370 plusskunder, melder Newswire.

Ragnhild Bjelland-Hanley, leder av Norsk solenergiforening, sier at det ikke er noen umiddelbar økonomisk gevinst å hente ved å produsere strøm selv. – De privatkundene som gjør dette i dag drives mest av miljø- eller teknologiinteresse, mens noen tenker at det er en investering som vil kaste av seg på sikt, sier hun.

Denne boligen på Vesterøy på Hvaler har solcellepanel på taket og er med i ordningen Smart Nabolag. Eieren kan blant annet sammenligne sitt eget strømforbruk med naboenes. Foto: Newswire

 

Forventningen om at man går i pluss over tid, bunner i at et typisk anlegg vil produsere strøm lenge etter at investeringen er betalt, mener hun. – Det betyr at solcelleanlegget gir gratis strøm etter at det er nedbetalt. Bjelland-Hanley ser for seg at slik privat strømproduksjon vil lønne seg i fremtiden. – Både nytt regelverk og nye forretningsmodeller, som tilbud om å lease anlegget, bidrar til at vi får et marked som fungerer.

Forbrukerne skal velge hvem som kjøper overskuddskraften

Til nå har plusskunder i praksis vært avhengige av at nettselskapene har vært villig til å kjøpe kraften fra dem. Fremover legges det opp til at plusskunden selv velger en kraftleverandør som kjøper overskuddskraften dens.

I år kommer det dessuten regler som blant annet fritar plusskunder fra noe av kostnaden ved å sende strøm ut i nettet. Dessuten skal NVE utvikle nye regler som legger til rette for at et boligselskap også kan selge overskuddskraft og at inntektene kan fordeles på strømkundene i boligselskapet, melder Newswire.

500 000 AMS-målere montert

For å kunne sende overskuddselektrisitet ut i nettet, må man ha installert en  AMS-måler. Ved årsskiftet var rundt 500 000 målere rullet ut, og i løpet av 2017 skal to millioner være på plass hos norske strømkunder. 

– I 2019 skal alle strømabonnenter i Norge ha fått installert den nye, avanserte måleren. Det vil si at 2,9 millioner smarte målere må monteres, sier seniorrådgiver Bjørnar Fladen i NVE til Newswire.

På oppdrag fra NVE bygger Statnett nå en datasentral, Elhub, der alle forbruksdata fra AMS-målerne skal samles. Den vil bidra til at det blir enklere å bli plusskunde.

Sterk strømhjerne

Hjernen i det fremtidige norske strømsystemet er datasentralen Elhub. – Elhub vil registrere alle abonnenters strømforbruk time for time. I tillegg til mange andre funksjoner, vil Elhub holde orden på hvor mye hver plusskunde selv forbruker og hvor mye som sendes ut i nettet, sier Tor Bjarne Heiberg, som er prosjektansvarlig for arbeidet med Elhub i Statnett. Dermed vil Elhub også sørge for å fremskaffe grunnlaget for hvor mye plusskunden skal betale i strømregning når overskuddskraften er trukket fra eget forbruk. – Den funksjonaliteten vil sørge for en meget effektiv håndtering av plusskunder i kraftmarkedet, sier Heiberg.

 

Publisert: 17. 2. 2017

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB