Det ble installert 2,45 MWp solceller i 2015

I 2015 ble det installert totalt 2,45 MWp solceller i Norge, noe som betyr en vekst på 10 prosent i forhold til 2014. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet.

Dette kommer fram av markedsdata innsamlet av rådgivningsselskapet Multiconsult. Dataene representerer de offisielle markedsdataene fra Norge til det internasjonale energibyrået IEAs årlige innsamling av markedsdata for solceller. Arbeidet finansieres av Forskningsrådet.

– Årsaken til nedgangen for næringsbygg kan være stor usikkerhet knyttet til endringer av regelverket for plusskunder og el-sertifikatordningen, sier Øystein Holm i Multiconsult.


– Årsaken til nedgangen for næringsbygg kan være stor usikkerhet knyttet til endringer av regelverket for plusskunder og el-sertifikatordningen, sier Øystein Holm i Multiconsult.
Foto: Multiconsult

 

– Det er gledelig å registrere at solkraftmarkedet fortsetter å vokse videre på tross av svake rammevilkår og stor usikkerhet rundt plusskundeordningen og el-sertifikatsystemet, sier Øystein Holm i Multiconsult til multiconsult.no.

Markedet for frittstående anlegg utgjorde 925 kWp (mot 819 kWp i 2014). Det er verdt å merke seg at hyttemarkedet omtrent er doblet i løpet av de siste fem årene. Hyttesegmentet karakteriseres nå av en økende andel avanserte hybride anlegg med større kapasitet på solceller eventuelt vindturbin og batterier i kombinasjon med diesel/bensinaggregat og vekselrettere for 230 Volt.

Stor økning innen boligmarkedet

Den viktigste endringen ser man i utviklingen av boligmarkedet. I dette segmentet ble det installert fire ganger mer solceller i 2015 i forhold til i 2014. Av det totale markedsvolumet på 700 kWp i dette segmentet, ble 319 kWp finansiert gjennom støtteordningen ”Enovatilskuddet” som ble lansert i januar 2015.

Gjennom ”Enovatilskuddet” støttes solcelleanlegg opp til maksimalt 15 kWp med et engangstilskudd på kr. 10 000 og i tillegg kr. 1250 per installerte kWp. Basert på gjennomsnittlig systempris for 2015, utgjør denne støtten mellom 10 og 20 prosent av den totale investeringen.

Videre ble 98 kWp finansiert gjennom klimafondet i Oslo, hvor solcelleanlegg kan få investeringsstøtte på 40 prosent av investeringen. Ettersom støtteordningen til Enova er rettighetsbasert, vil den resterende kapasiteten på 283 kWp mest sannsynlig kunne være støtteberettiget.

Nedgang for næringsbygg

I motsetning til privatmarkedet, registrerer man en nedgang for installasjoner for næringsbygg.

– Årsaken til dette kan være stor usikkerhet knyttet til endringer av regelverket for plusskunder og el-sertifikatordningen. Plusskundeordningen, slik den foreligger i dag, er en midlertidig og frivillig ordning, men etter planen skulle den gjøres pliktig og permanent i 2015. Innføringen av denne ordningen er imidlertid utsatt til juli i år, sier Holm.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 5/2015. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

Publisert: 10. mars 2016

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB