Kartlegger solenergipotensialet

I Norge er vi gode på å kartlegge nedbør, temperatur og vind, men måling av sola har det vært mindre interesse for. Det finnes bare et fåtall offisielle værstasjoner i Norge som måler solinnstråling. Derfor har BKK montert en egen solmåler på taket.

– Denne måleren måler gjennomsnittlig solinnstråling i watt per kvadratmeter. Dataene vi får inn, kan vi i ettertid bearbeide for å finne gjennomsnittlig solinnstråling per dag, uke, måned eller år, sier prosjektleder Alexander Svanbring i en melding fra BKK.

Solenergi har vokst kraftig i Europa de senere årene, ikke minst i Tyskland.– Også i Sverige er interessen økende, og trenden går i retning av at solenergi vil bli tatt mer i bruk også i Norge og til og med i regnbyen Bergen, sier Simona Petroncini, prosjektleder for fornybare markeder.

F.v: Simona Petroncini, Alexander Svanbring, Ina K. Thorstensen Kindem og Astrid Håvik i BKK kartlegger solenergipotensialet. Foto: BKK

Solenergien som treffer jordkloden i løpet av et år, tilsvarer omtrent 15 000 ganger hele verdens årlige energibruk. Men solenergiressursene varierer med geografisk beliggenhet, og i Norge varierer solinnstrålingen også sterkt med årstiden, og om man befinner seg sør eller nord i landet.

– Faktisk kan det også være store variasjoner om man befinner seg sør eller nord i en by som Bergen, sier Svanbring.

Han har skrevet en masteroppgave om bruk av solceller på næringsbygg, hvor han fant at det var flere momenter som tilsa at det var bedre forhold for solenergi på Kokstad enn for eksempel i Bergen sentrum.

– I Bergen er det kun én offisiell målestasjon som samler soldata, og den ligger på Florida. Med bakgrunn i funn jeg gjorde i arbeidet med masteroppgaven, har jeg en forventning om at solenergipotensialet vil vise seg å være bedre på Kokstad enn på Florida, sier Svanbring.

– Denne måleren måler gjennomsnittlig solinnstråling i watt per kvadratmeter. Dataene vi får inn, kan vi i ettertid bearbeide for å finne gjennomsnittlig solinnstråling per dag, uke, måned eller år, sier prosjektleder Alexander Svanbring.
Foto: BKK

BKKs solmåler på Kokstad skal samle inn soldata i ett år. – Vi meteorologer har historisk ikke vært særlig opptatt av måling av solinnstråling i Norge, og derfor er ikke dataene som finnes gode nok. Skal vi etter hvert ha kunnskap om potensialet for å produsere kraft og varme fra solen, så er det nyttig å ha pålitelige analyser av ressursgrunnlaget, og det er vi i gang med å skaffe oss nå, sier Ina K. Thorstensen Kindem.

Nye trender innen energibruk i bygg

BKK forventer at flere vil få øynene opp for solen i Norge. – I forbindelse med oppføring av nye bygg eller rehabilitering av eksiterende, er det en økende interesse for å benytte lokale fornybare energikilder, eksempelvis sol eller jordvarme, til å forsyne byggene direkte med kraft, varme eller kjøling. BKK har kompetanse på bruk av energi og styring av energisystemer. Vi ønsker å ta totalansvaret for å utvikle, eie og drifte lokale energiløsninger for kunden. Dette er et marked som er spennende, men ikke helt modent. Mer kunnskap om ressursgrunnlaget er nødvendig, og derfor kartlegger vi nå solpotensialet, sier forretningsutvikler Astrid Håvik.

– Denne måleren måler gjennomsnittlig solinnstråling i watt per kvadratmeter. Dataene vi får inn, kan vi i ettertid bearbeide for å finne gjennomsnittlig solinnstråling per dag, per uke, måned eller år, sier prosjektleder Alexander Svanbring.

 


Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB