Oslo kommune er Årets solstråle

Oslo kommune var stolt mottaker av prisen "Årets solstråle 2015" på Solenergidagen 8. mai. Prisen fikk kommunen for å ha utmerket seg i sin innsats for å fremme bruk av solenergi i Norge.

Det er Norsk solenergiforening som siden 2013 har delt ut prisen årlig. I begrunnelsen for årets prisvinner står det at "Årets solstråle 2015" har gjort en glimrende innsats for å få solenergi på dagsorden og for å få befolkningen til å ta det i bruk. Oslo kommune har gjort det mulig for borgerne å ta grønne valg gjennom solenergikampanjen #oslosola, og gir 40 prosent støtte til installering av solceller. Gjennom solenergikampanjen ønsker kommunen å bidra til at utbredelsen av solenergianlegg øker, og at kostnadsnivået faller. Solenergikampanjen er med på å skape et marked for solenergi, og flere titalls huseiere er nå i ferd med å installere solceller, melder Norsk solenergiforening.

Årets solstråle,Solenergidagen 2015

Oslo kommune ble "Årets solstråle 2015". Til venstre står styreleder Michaela Meir i Norsk solenergiforening. Til høyre byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland som tok i mot prisen. Foto: Norsk solenergiforening

 

Oslo kommune satser også på solenergi gjennom bruk av solfangere og solceller i offentlige bygg. Nyttige erfaringer fra disse prosjektene gjøres tilgjengelige for andre offentlige og private byggherrer. Videre arbeides det nå med en ny klima- og energistrategi, med egne mål og aktiviteter for å fremme bruk av solenergi.

I begrunnelsen er det også pekt på at det fortsatt er noen utfordringer i Oslo. Norsk solenergiforening har likevel tiltro til at kommunen vil fortsette sin målrettede innsats for solenergi.

– Årets solstråle er modig og går foran. De er et flott eksempel for andre kommuner og Enova, sa styreleder Michaela Meir under prisoverrekkelsen.

Det var byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland som tok i mot prisen. – Det er en stor glede å ta i mot denne prisen på vegne av Oslo kommune. Vi jobber hele tiden for at Oslo skal bli en enda mer klimavennlig by i fremtiden. Da må vi ta i bruk nye energikilder. Utnyttelse av ressurser som solenergi vil være viktig for nå Oslos mål om å bli klimanøytral innen 2050, sier Stian Berger Røsland.

solenergidagen 2014, solenergi

Generalsekretær Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening og leder i Venstre Trine Skei Grande. Foto: Norsk Solenergiforening

 

En av Oslo kommunes satsninger er støtte til innstallering av solenergi i borettslag og sameier, og kommunen har flere pilotprosjekter for innstallering av solceller. – Dette håper jeg enda flere vil benytte seg av, sier byrådslederen.

Det var over 200 deltakere på Solenergidagen 2015 som ble arrangert i Oslo 8. mai. - Bruk av solceller og solfangere øker i Norge, og da er det viktig med møteplasser som dette, sier generalsekretær Åse Lekang Sørensen. "Solenergi – det smarte valget" var årets tema for Solenergidagen.

 Solenergidagen 2015

Årets Solenergidag ble avsluttet med en paneldebatt. Fra venstre Thor Christian Tuv, Peter Bernhard, Øystein Kleven, Leif Høili, Tor Helge Dokka og John Rekstad. Foto: Tekniske Nyheter

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB