Energi fra Førdefjorden skal varme Førde

– Energien fra Førdefjorden skal brukes til å varme opp og kjøle ned store bygg i Førde. På 35 meters dyp ligger temperaturen på mellom 8 og 12 grader gjennom året.

Dette sier daglig leder Olav Osvoll i Førdefjorden Energi AS til Tekniske Nyheter. Om vinteren kan en bruke denne energien gjennom store varmepumper, til å varme opp ferskvann som sirkulerer i et ledningsnett som går mellom energisentralen ved sjøen og helt til den siste kunden i nettet. Temperaturen i dette lukkede systemet reguleres etter utetemperaturen.

Skisse av energisentralen. Kilde: Førdefjorden Energi AS

 

Varmepumpene kan produsere opp til 80 grader. Temperaturen kan økes ytterligere ved hjelp av spisslastkjeler når det er behov for høyere temperatur i varmeanlegget hos kunden. – Dette gjør at alle eksisterende bygg i Førde med vannbåren varme, kan bruke systemet. Vi legger opp til at varmepumpene skal kunne levere 90 prosent av energien gjennom året, sier Osvoll.

– I svært kalde perioder må en supplere energiproduksjonen med hjelp av bioolje. Ved bruk av rett type bioolje, vil anlegget kunne bli hundre prosent fornybart. Varmepumpene får strøm fra vannkraften i regionen, sier Osvoll.

Mange bygg i Førde vil også trenge kjøling, og Førdefjordens jevne temperatur gjør at anlegget kan brukes til dette også. Et separat ledningsnett blir lagt mellom energisentralen og kundene. 

– Ferskvann med omtrent samme temperatur som den i fjorden, vil sirkulere i nettet. Dersom det er behov for ytterligere senkning av temperaturen, kan dette gjøres med maskinene i energisentralen, forteller Osvoll. 

– Om noen uker vil byggingen være i full gang, og Førde tar et stort steg i riktig retning når det gjelder reduksjon i lokale utslipp og bygging av moderne infrastruktur, sier Osvoll.

Anleggsperioden vil vare fra september 2016 til desember 2017.

 

Fakta

  • Rørtrasé: 5 km
  • Kapasitet varmepumper: 5 MW
  • Kapasitet elkjeler: 2,4 MW
  • Kapasitet biokjeler: 10 MW
  • Leveranse: 18 GWh varme ved oppstart

Dette er effekter som blir etablert i første byggetrinn. Det blir også lagt til rette for byggetrinn 2, med en ny 2,5 MW varmepumpe og en ekstra biooljekjel på 5 MW.

Kilde: Førdefjorden Energi AS                          

 

 Publisert: 23.9.2016

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB